Reglement

Gezien de controles en strengere wetgeving zijn wij genoodzaakt om onze regels betreffende onze vogelmarkt aan te scherpen.

Huisvesting: Hieronder staan richtlijnen die nodig zijn om vogel en welzijn te verbeteren.

  • De kooien dienen schoon, heel en voorzien van voldoende zitstokjes te zijn, en afgestemd op het soort vogel dat erin gehouden wordt.

  • Vogels mogen NIET onder de kraam staan. Lege kooien wel.

  • Er mogen geen vogels vanuit lopers worden verkocht, of opgeslagen staan t.b.v de verkoop.

  • De hoogte van de kooi moet zodanig zijn dat de vogel er rechtop in moet kunnen staan. (staat ook in de regels van de Bond)

  • Bij voorkeur dienen 2 vogels per kooi te worden gehuisvest, hierbij rekening houdend met het formaat van de vogels in relatie tot de afmeting van de kooi. Indien er vanaf geweken wordt, dan gelden onderstaande voorwaarden.

  • TT-kooi: maximaal 4 vogels maximaal ter grootte van een kleurkanarie.

  • Grote Tropenkooi: maximaal 4 Neophema’s of vogels van een zelfde formaat.

  • Italiaanse lopers: deze relatief lage kooien zijn voorzien van zitstokken en voer/waterbakjes. Deze kooien mogen wel gebruikt worden voor de verkoop van vogels. 6-15 vogels, afhankelijk van het formaat van de kooi en de vogels, is toelaatbaar.

  • Indien er kooien gebruikt worden van een afwijkend formaat en model: het aantal en formaat van de vogels, in relatie met de kooi waarin deze gehuisvest is, is maatgevend. Naar aanleiding hiervan gaat de kwaliteitsinspecteur akkoord, dan wel niet akkoord met deze manier van huisvesting. Dit is ter beoordeling aan de kwaliteitsinspecteur, die bovenstaande regels toepast bij zijn beoordeling.

   Deelname aan de markt is geheel op eigen risico.

   Vogels die ziek zijn of in een slechte conditie zijn worden niet toegelaten.

   Vogels mogen alleen in T.T. kooien of italiaanse lopers worden verkocht!

   De aanvoer van vogels mag geschieden met lopers.

   De T.T. kooien dienen voorzien te zijn van water en voer en de vogels die aangeboden worden, moeten schoon en netjes verzorgt zijn.

   Vogels waarvoor het van overheidswege verplicht is om een vergunning te hebben worden niet toegelaten op de vogelmarkt.

   Kwartels en uilen art. 3 Fauna wet en vogels vallende onder B.U.D. regeling worden niet toegelaten, tenzij u uw inentingen kunt overleggen.

   Bij deelname aan deze vogelmarkt dient u zich te houden aan de regels van NBvB omtrent een vogelmarkt of vogelbeurs. Die kunt u na lezen op de site van NBvV